Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Home

Welkom bij Kleinschalig Wonen Westwoud

Mensen die hun eigen keuzes maken, zijn gelukkiger. Dat is de gedachte achter de woonvorm van de Pastorie. Onze bewoners behouden de regie over het eigen leven. Als er bepaalde aspecten overgenomen moeten worden dan zal dit besproken worden met de bewoner en met diens contactpersoon. Wij creëren een sfeer waarin zij zich prettig voelen. Een sfeer die wordt gekenmerkt door huiselijkheid, gelijkwaardigheid, veiligheid, geborgenheid en respect.

Zoeken naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van bewoners en daar de zorg en begeleiding op afstemmen: dat is onze ultieme uitdaging. Wij werken met een vaste dagstructuur die herkenbaar is voor de bewoners. Binnen deze dagstructuur is er alle ruimte voor activiteiten passend bij de individuele bewoner. Iedere bewoner kan hier zijn of haar individuele wensen in kenbaar maken.

Kwetsbare ouderen verdienen warme zorg
Binnen de zorg die wij verlenen is de rode draad dat de bewoner als uniek persoon centraal staat. Wij kijken naar de hele persoon, hoe iemand is en was en stemmen ons aanbod daar op af. Dit doen we in constant overleg met de familieleden. Dat alles met één doelstelling: samen maken wij er met u een huis van waar u zich thuis kunt voelen.

Tien beloften

Wanneer het zelfstandig wonen niet meer goed lukt zijn de consequenties vaak zeer divers en ingrijpend. Er moeten concessies gedaan worden aan persoonlijke levensstijl, wooncomfort, eigenwaarde en algemeen bevinden. 


De Pastorie biedt sinds 2014 een goed alternatief aan kwetsbare ouderen. Wonen met een kleine groep medebewoners in een veilige en beschermde leefomgeving met de benodigde structuur, aandacht en dienstverlening op maat. 

Een thuis waar de zorg zich aanpast aan uw wensen, waarden en normen. Liefdevolle, warme en persoonlijke zorg en verpleging zijn hier vanzelfsprekend in verweven. Wij zullen altijd rekening houden met uw eigen persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis. 

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen de overgang van de thuissituatie naar het wonen in de Pastorie in Westwoud zo klein mogelijk houden. U beschikt bij ons over een eigen appartement en ontvangt een zeer breed pakket aan zorg en dienstverlening afgestemd op persoonlijke behoeftes en wensen. 

Onze 10 beloften, waarin kernbegrippen aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid onze uitgangspunten zijn en goede zorg onze missie. 

Stichting Kleinschalig Wonen is aangesloten bij SPOT.
SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige thuis- en woonzorgaanbieders.
De vereniging vindt dat kleinschalige zorg bijdraagt aan het welzijn van de cliënt of bewoner.