Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Veelgestelde vragen

Waarin verschilt wonen op De Pastorie met de grotere instellingen?
In grote instellingen is gelukkig ook steeds meer sprake van kleinschaligheid in de zorg waarbij huiselijkheid, individuele aandacht met oog voor de eigen regie van de bewoners centraal staat. Ook daar zijn vaak kleinere huiskamers met een groepje bewoners. Op de Pastorie wonen nooit meer dan acht mensen in het gebouw met enkele vaste verzorgers, mensen kunnen veilig naar buiten in de grote tuin. Ze wonen aan de dorpsstraat waar, door het contact met vrijwilligers, de bewoners ook contact met de samenleving houden. Het fijnst is dat mensen de keus hebben waar ze het liefst willen wonen: voor sommige is dat een kleinschalig woonproject zoals de Pastorie, voor anderen een grote instelling met kleinschalige zorg.

Hoe werkt het als je wilt komen wonen op de Pastorie
Vanuit het Centraal Indicatiebureau Zorg (CIZ) komt meestal een indicatieadviseur bij u thuis langs om vast te stellen wat u aan zorg en begeleiding nodig heeft. Daarna wordt u op uw verzoek op onze lijst van geïnteresseerden geplaatst. U wordt benaderd als er plaats is, dan krijgt u verdere informatie over de opname.

Welke indicatie is nodig?
Zorgzwaarte pakket (ZZP) 5
In plaats van zorg in natura in een persoonsgebonden budget.


Kunnen we komen kijken?

U kunt bellen voor een afspraak om langs te komen.

Wat als je wilt werken op De Pastorie?
Je kunt een open sollicitatie sturen via de email onder het kopje 'Contact'.

Kan je op De Pastorie tot je dood blijven wonen?
Het is de intentie en de zorgvisie van de Pastorie dat iedereen die dat wil kan blijven. Echter harde garanties zijn daar niet over te geven. Het heeft veel te maken met de zorgvraag, die kan zodanig toenemen dat het beter is naar een andere zorginstelling uit te kijken. Verder kunnen ondanks alle inzet zich als gevolg van de dementie, gedragsproblemen voordoen waar andere bewoners teveel onder lijden. In dat hele proces wordt de bewoner en de familie zoveel mogelijk betrokken.

Mag ik mijn oude Belgische herdershond meenemen naar De Pastorie?
Over het beleid ten aanzien van huisdieren zijn we nog in overleg zoals over meerdere huisregels.
In principe willen we zo huiselijk en gastvrij mogelijk zijn. We willen bijvoorbeeld graag kleinvee in de tuin. Een poes moet ook mogelijk zijn, voor een grote herdershond is misschien geen plaats, zeker als u niet in staat bent zelf voor het dier te zorgen.

Mijn partner is dementerend, kan ik met hem meeverhuizen naar de Pastorie?
Dat is helaas alleen mogelijk als er ruimte is en indien u zelf ook een zorgindicatie heeft voor ZorgZwaartePakket 5/6. U bent, ook als u niet op de Pastorie woont, heel belangrijk als informatiebron voor de beste zorg voor uw partner. We betrekken u zo goed mogelijk bij het zorgplan en u bent heel erg welkom om langs te komen zoveel u wilt.

Ik kook graag, zou ik als vrijwilliger kunnen werken op de Pastorie?
Natuurlijk is het mogelijk dat u ingeschreven wordt als kookvrijwilliger voor ons project. U bent van harte welkom om u onder het kopje 'Contact' aan te melden. We kunnen veel vrijwilligers voor allerlei werkzaamheden gebruiken. Het werk met demente mensen is echter niet altijd gemakkelijk of vrijblijvend. Daarom worden vrijwilligers ook regelmatig workshops en begeleiding aangeboden zodat u zelf ook voldoening heeft van uw werkzaamheden voor de Pastorie.