Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

ANBI-status

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud heeft een ANBI status, wat u bij giften en donaties belastingvoordeel oplevert. Vanwege de  ANBI status zijn wij verplicht de volgende informatie openbaar te maken.

Naam van de instelling
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud
De locatie genoemd: De Pastorie

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van Stichting Kleinschalig Wonen is 851315288

Post- en bezoekadres
Dr. Nuijensstraat 80
1617 KD Westwoud
Telefoon 0228-755665

Doelstelling
1. Bieden van verantwoorde zorg, cliëntgerichtheid, veilige en betaalbare zorg. Doelgroep: ouderen met dementie.
2. Het uitdragen van de visie, warme zorg.

De namen en  functie van de bestuurders

  • H.E van der Meulen – Directeur Bestuurder
  • A.M Boekweit– Lid Raad van Toezicht, Voorzitter
  • D.P.M Boekweit– Lid Raad van Toezicht, Penningmeester
  • M.J.M. Beemsterboer – Lid Raad van Toezicht
  • T. te Grotenhuis- Lid Raad van Toezicht
  • H. Sinnecker - Lid Raad van Toezicht, secretaris

Het beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De directeur bestuurder en medewerkers ontvangen salaris conform de CAO V&VT.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud bestaan uit:
·  Wonen, Welzijn en Zorg voor 10 bewoners op onze locatie De Pastorie in Westwoud, 24 uurs zorg,
·  Dagbesteding voor maximaal 3 bewoners per dagdeel.

Hartelijk dank
De stimuleringssubsidie van de provincie Noord-Holland, hebben verschillende fondsen financiële middelen voor de inrichting van de pastorie en de renovatie van de pastorietuin geschonken.
Dit zijn:
Rabobank Coöperatiefonds;
Pius-Stichting;
Stichting RCOAK;
Stichting Alliander Foundation;
Stichting het R.C. Maagdenhuis;
Keer op Keer Heiloo;
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe;
VSBfonds Utrecht;
Westfriesland Fonds; 
Dr. C.J. Vaillant Fonds, Den Haag.

Ook bedanken wij gedeeltelijke sponsoring van bedrijven uit Westwoud en omstreken:
Konijn en Den Engelsen tuinontwerp en adviesbureau;
Hooijberg b.v. Langedijk Bouw;
Rood fotografie;
loon en verhuurbedrijf Out BV;
Graphic Design 4U;
Holland Serveys B.V.
Houtexpert
Intratuin Hoorn
Heddesbouw
Kerkgemeenschap Westwoud

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording en het jaarverslag vindt u ter informatie op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

Het beschikbare budget van Stichting Kleinschalig Wonen wordt zoveel mogelijk gebruikt voor de directe zorg en begeleiding van onze bewoners. Voor veel andere zaken die bijdragen aan het welzijn van de bewoners zijn we afhankelijke van donaties en giften. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:
·  De bouw van een rokers schuurtje
·  De aanschaf voor tuin meubilair
·  De aanschaf van trapleuningen
·  Kunst voor in of om de woningen
·  De aanschaf van een duo-fiets

Wilt u Stichting Kleinschalig Wonen financieel of materieel steunen? Neem dan contact op met Erica van der Meulen, directeur/bestuurder. Zij bespreekt met u de mogelijkheden waar uw gift voor kan worden gebruikt. Suggesties van uw kant zijn natuurlijk welkom.

Een tweede mogelijkheid is een bedrag te storten op de bankrekening van Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud: NL31 RABO 0171015541, onder vermelding van ‘gift’.

Stichting Kleinschalig wonen heeft vanaf 2014 de ANBI status. Dit levert belastingvoordelen op bij giften en donaties. Voor meer informatie over de belastingvoordelen bij een ANBI status kunt u bij de belastingdienst terecht.

Alle gevers onze hartelijke dank!