Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Algemeen

Oprichting stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

Begin 2011 is een groep enthousiaste mensen uit Westwoud en omgeving om de tafel gaan zitten. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht voor een kleinschalig woonproject in de voormalige pastorie van Westwoud. In januari 2012 is de stichting ‘Kleinschalig Wonen Westwoud’ opgericht. De Stichting heeft de volgende uitgangspunten:

  • Ouderen uit de gemeente Drechterland en omgeving de mogelijkheid bieden om in het dorp te blijven wonen als zelfstandig wonen niet meer kan.
  • De mensen zullen wonen in een huiselijke omgeving. Dit betekent enerzijds een veilige omgeving met mogelijkheden voor noodzakelijke zorgbehoeften en dagbesteding. Anderzijds betekent het een gezellige woning met huiselijkheid en persoonlijke aandacht naar ieders behoefte. Het huis heeft een verzorgde uitstraling met voldoende mogelijkheden voor privacy voor de kwetsbare oudere bewoners en hun familie.

Samenwerking met De Woonschakel

Begin oktober 2012 heeft de stichting Kleinschalig Wonen Westwoud woningcorporatie De Woonschakel gevraagd te participeren in het project. De Woonschakel bezit 5.600 woningen in de gemeenten Medemblik, Stede Broec, Drechterland en Koggenland. De corporatie wil herkenbaar zijn in de samenleving van West-Friesland en een gevarieerd woonmilieu aanbieden aan een breed publiek. Daarnaast heeft De Woonschakel in haar beleidsplan aangegeven zich proactief te willen inzetten voor ouderen die zorg nodig hebben. Ondanks een periode van bezuinigingen binnen de corporatiesector, vindt zij dat dit soort projecten ruimte moeten krijgen. Particuliere kleinschalige wooninitiatieven zijn niet meer weg te denken als alternatief voor het wonen in een grote instelling. Op het project is dan ook direct positief gereageerd door de corporatie.

Eind 2012 is de koopovereenkomst voor de aankoop van de pastorie getekend met de R.K. Parochie H. Martinus. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt door alle betrokken partijen, waaronder architect Peter Laan, de gemeente en de aannemer, om de ambitie van het project waar te maken. De eerste bewoners hebben dan ook op 1 augustus 2014 hun intrek kunnen nemen in de pastorie. Een prachtig project voor een mooi dorp!

Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud

De stichting Kleinschalig Wonen Westwoud opgericht in januari 2012, is gezeteld in de gemeente Drechterland. De stichting stelt zich ten doel te voorzien in de woonbehoefte en zorg van personen die daar zelf niet goed toe in staat zijn, alles zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder:
Stichting Kleinschalig Wonen Westwoud
handelsregister nr. 54463319

Medezeggenschap
Onze Stichting vindt medezeggenschap heel belangrijk. De bewoners worden zover als dit mogelijk is betrokken bij de dagelijkse keuzes zoals maaltijden, activiteiten, etc. Daarnaast heeft onze Stichting een bewonerscommissie die bestaat uit een aantal familieleden van de bewoners. Een paar keer per jaar bespreken zij samen met de zorgmanager de lopende zaken binnen de Stichting en organiseren zij samen drie familieavonden per jaar. 
Naast de bewonerscommissie van de Stichting zelf kunnen we ook gebruik maken van de clientenraad van het NBEC. Informatie over het NBEC vindt u onder de tab 'Kwaliteit'. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Voorzitter: Mw. A.M.(Atie) Boekweit - Ooteman, werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige divisie Ouderen en ziekenhuispsychiatrie GGZ - NHN.  

Penningmeester: Drs. Mw. D. P. M. (Frieda) Boekweit, financieel manager van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederland Kanker Instituut te Amsterdam.

Secretaris:
Dhr. H.J.T. (Harry) Kors, werkzaam als accountant bij Flynth Adviseurs en Accountants te Zwaagdijk.

Bestuurslid: Dhr. M.J.M. (Mike) Beemsterboer, werkzaam bij Bureau Beemsterboer.

Bestuurslid: Mw. T. (Trees) te Grotenhuis, werkzaam als coach-adviseur bij Zorginstelling Arkin Amsterdam.