Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Nieuws / Laatste nieuws van het Kleinschalig Wonen op de Pastorie

09-11-2014

Op 26 oktober zijn we op de uitnodiging ingegaan van Niels Entius van Mammoet Woongigant en Budget Home Store om onze naamsbekendheid te vergroten op de beurs voor 55+ meubelen. Samen met bedrijven en diensten uit deze omgeving vertelden we de bezoekers waarmee het kleinschalige wonen en zorgen zich onderscheid van de grote zorginstellingen. Terwijl we natuurlijk wel aan alle kwaliteitseisen van de inspectie voldoen.

Op 7 november presenteerden we De Pastorie op het 3e Noord-Hollands PlattelandsParlement welke ditmaal in het gemeentehuis in Hoofddorp werd gehouden. In de eerste serie over 'Burgerinitiatief' stonden Bernadette en ik met Theo Vertelman van het initiatief Dorpssuper ’t Veld die de al jaren leegstaande dorp-super hadden opgekocht en daar behalve een supermarkt ook een pinapparaat en een ontmoetingsplek hebben gecreëerd.

Voor de 2e ronde stonden we voor een geïnteresseerd publiek bij het rondetafelgesprek over Geef Oude Panden een Nieuwe Toekomst. Gespreksleider bij deze presentatie was Theo van Eijk. Hier moesten we de aandacht delen met een ander mooi voorbeeld van een nieuw leven voor een oud gebouw. Rein Koolen vertelde over de Cultuurschuur in de Wieringermeer.

Ondertussen is de Pastorie op één appartement na volledig bewoond, dat is sneller dan wij hadden verwacht. We hebben dus zeven nieuwe dorpsgenoten, waarvan we hopen dat zij met goede dag- en nachtzorg en veel aandacht een fijn leven kunnen hebben op deze prachtige plek. De dagbesteding zal vanaf het nieuwe jaar, als er meer duidelijkheid is over de overdracht van taken naar de WMO ook goed gaan lopen.

Ik hoor regelmatig dat mensen bij voorbaat aannemen dat de kosten van het wonen en deelnemen aan dagbesteding in zo'n mooi pand wel erg hoog zullen zijn. Vraag het gerust aan zorgmanager Bernadette Post, die rekent het je zo voor en helpt ook bij de aanvraag van de indicatie.