Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Nieuws / Nieuwe bewoners op de pastorie

02-04-2013

Op  dinsdag 5 maart is in aanwezigheid van notaris van der Tuin de Pastorie overgedragen aan De Woonschakel uit Medemblik. Daarna hebben de Woonschakel en de stichting 'Kleinschalig Wonen Westwoud' een intentieovereenkomst ondertekend waarin de afspraken worden geregeld over verhuur en exploitatie van het gebouw. Hier is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan, dus u kunt vast begrijpen dat het voor ons als stichting een bijzonder feestelijk moment was. Bij deze officiĆ«le ondertekening waren vanzelfsprekend de betrokken partijen, maar ook buren van de pastorie aanwezig die werden getrakteerd op rondleiding, koffie en taart.

Nu is een nieuwe fase in het project aangebroken; De Woonschakel bereidt de verbouwing voor in de zin van de benodigde vergunningen en de aanbesteding. Dan zal er, als alles voorspoedig verloopt, binnenkort worden begonnen met het zogenaamde strippen van het gebouw en hierna start de verbouwing.

Onze stichting (die speciaal is opgericht om goede en huiselijke zorg te geven aan kwetsbare mensen met diverse achtergronden dus niet alleen aan katholieke ouderen), is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de zorg, de inrichting van de tuin en de gemeenschappelijke ruimtes beneden.

Daarvoor moeten we voldoende geld bij elkaar brengen in de vorm van sponsoring, fondsen en giften. In de loop van 2014 zullen de eerste bewoners met een dementie hun intrek nemen in een van de acht kamers en zal het Kleinschalig Woonproject Westwoud, daadwerkelijk van start gaan. Behalve de mogelijkheid om een appartement te huren in de pastorie is het de bedoeling om in de voormalige dagkapel te starten met de dagopvang voor thuiswonende mensen met een dementie.

We hopen, gaan er eigenlijk een beetje van uit de Westwouder kennende dat de professionele medewerkers die er gaan werken zullen kunnen rekenen op de inzet van velen van u als vrijwilliger. We houden u op de hoogte!