Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Nieuws / Samenwerkingsovereenkomst met Buurtzorg

29-03-2015

Op 19 maart jl. hebben Frouwke Modderman van Buurtzorg en Bernadette Post van Kleinschalig Wonen Westwoud een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de zorg binnen de Pastorie nog beter gewaarborgd.
Wanneer één van de bewoners van de Pastorie zorg nodig heeft die de eigen medewerkers niet kunnen leveren komen de verpleegkundigen van Buurtzorg naar de Pastorie om deze zorg te geven. Hierbij denken wij aan verpleegkundige handelingen.

Er is bewust gekozen voor samenwerking met Buurtzorg omdat deze organisatie goed aansluit bij de visie van Kleinschalig wonen Westwoud. Kleinschalig Wonen Westwoud en Buurtzorg hopen op een langdurige samenwerking.