Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Nieuws / Stukje uit de Dorpskrant van het CDA Drechterland

05-04-2014

Zorgvoorziening in pastorie Westwoud

In de voormalige R.K. Pastorie van de Martinuskerk in Westwoud wordt een dagbesteding opgestart voor kwetsbare ouderen. Daarnaast worden acht dementerenden mensen in dit karakteristieke gebouw gehuisvest, waardoor deze mensen – de meesten wonen al in Westwoud – in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De Pastorie staat al geruime tijd leeg. Er zijn de laatste jaren verschillende plannen voor de invulling van dit grote pand geopperd. Na een voorbereidingstijd van drie jaar en een bestemmingsplanwijziging kan de Projectgroep van De Pastorie starten met de uitvoering van hun ideeën voor de stichting van de woonvoorziening. Op dit moment wordt de pastorie verbouwd en geschikt gemaakt om acht bewoners te huisvesten.

Atie Boekweit en Mike Beemsterboer, betrokken vanaf het eerste uur, vertellen vol enthousiasme over de totstandkoming van deze kleinschalige woonvoorziening. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie toenemen. Je ziet de laatste jaren een duidelijke tendens om meer kleinschalige woonvoorzieningen te stichten. In 2011 waren in Nederland al meer dan 400 van dergelijke voorzieningen.

“In een kleinschalige woonvoorziening wordt zorg geboden aan mensen met dementie in een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving. De bewoners, meestal zes tot acht personen, voeren met elkaar een ‘gewoon’ huishouden door samen boodschappen te doen, te koken, te eten en af te wassen. In de ondersteuning en zorg, die het vaste team van medewerkers verleent, sluiten zij zoveel mogelijk aan de leefstijl en voorkeuren van de bewoners. Er is een gezamenlijke huiskamer en iedere bewoner heeft een eigen zit- en slaapkamer”, aldus een gedeelte uit het bedrijfsplan van De Pastorie. In het huis komen een grote huiskamer van 75 m2 waar gezeten en gegeten kan worden, een ruime keuken van 25 m2, waarin o.a. maaltijden worden verzorgd, en acht ruime woon-/slaapkamers, verdeeld over twee verdiepingen met elk een eigen badkamer en toilet. Ook komt er een aantal facilitaire ruimtes en zal de garage weer dienst doen. De grote tuin wordt aangepakt, en krijgt een duidelijke functie in de voorziening. Er worden rolstoelvriendelijke paden en terrassen aangelegd. De tuin wordt lommerrijk aangelegd, waar het voor de bewoners heerlijk werken en vertoeven is. Er wordt ook kleinvee gehuisvest, en er zijn mogelijkheden voor het kweken van groente en fruit.

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het goed functioneren van de woonvoorziening. Zij kunnen binnen en buiten met de bewoners aan de slag. Er heeft zich al een verhalenverteller gemeld, en een kapster, die over een jaar met pensioen gaat, heeft aangeboden het haar te verzorgen van de bewoners! Tijdens de verbouwing en de aanleg van de tuin stellen mensen en bedrijven zich belangeloos beschikbaar. Met ‘Seniores Priores’ wordt een samenwerkingsverband aangegaan. Zo is het voornemen om hun auto te gebruiken voor het vervoer van mensen naar de dagbesteding van De Pastorie.
De Woonschakel heeft het pand aangekocht en financiert ook de verbouwing. Na voltooiing exploiteert zij het gebouw. De bewoners betalen huur, gas, water en elektriciteit zoals iedereen. Dit wordt aangevuld met bijdragen voor voeding, waskosten en activiteiten. Voor de zorgkosten wordt een beroep gedaan op de AWBZ en het WMO-budget van de gemeente. Bij mensen met een laag inkomen is soms huurtoeslag mogelijk.
De woonvoorziening gaat bekwaam en gekwalificeerd personeel inzetten met een omvang van 10 fte’s. Ook de dagbesteding wordt geleid door gediplomeerde activiteitenbegeleiders, ondersteund door vrijwilligers.
In de zomer van 2014 zijn het gebouw en de tuin gereed, en kunnen de eerste bewoners worden ontvangen. De nieuwe bewoners van De Pastorie zullen misschien niet alleen afkomstig zijn uit Westwoud of directe omgeving, maar het is voor iedereen die zorg nodig heeft, en houdt van het buitenleven en rust. Om de exploitatie met 24-uurs zorg rond te krijgen, is het immers noodzakelijk dat alle kamers bewoond zijn. Het enthousiasme van personeel dat graag in De Pastorie wil gaan werken is groot: de eerste sollicitaties zijn al binnen!

Aan het eind van het gesprek geeft Mike aan: “In andere kernen van Drechterland zijn ook mogelijkheden voor een dergelijke voorziening. Het is een zaak van de lange adem en het vraagt veel inzet, maar het is prachtig werk en het geeft veel voldoening.”
Atie: “Het gebouw is destijds opgebracht door de hele Westwoudse gemeenschap, ongeacht hun religie, en nu komt het gebouw weer aan diezelfde gemeenschap ten goede.
De projectgroep bestaat uit een groep gedreven mensen; het is heel mooi om daar deel van uit te maken”.