Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers maken het verschil en brengen net even dat stukje 'meer'

De kracht van onze vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel binnen de Pastorie. Zij ondersteunen onze bewoners in individuele activiteiten en bij dagbesteding. Ze brengen de buitenwereld binnen door hun extra aandacht te geven. Kortom, ze zijn van groot belang en maken meer mogelijk. Wij zijn ook doorlopend op zoek naar bijzondere vrijwilligers die het werk van onze medewerkers aanvullen. Hier leest u hoe wij met onze vrijwilligers omgaan, wat u als vrijwilliger kunt betekenen én wat het u oplevert.

Onze bewoners
De bewoners van de Pastorie hebben diverse leeftijden en te maken met verschillende aandoeningen die hun oorzaak vinden in het ouder worden. Onze doelgroep kenmerkt zich door het hebben van geheugenproblemen, zoals die kunnen worden veroorzaakt door dementie. De bewoners hebben ook veel zorg, begeleiding en aandacht nodig. Helaas zullen onze bewoners door allerlei oorzaken lang niet altijd in staat blijken om duidelijk aan te geven wat ze nu precies nodig hebben en wat ze van ons verlangen. Of geven zij juist veel signalen af maar is het moeilijk om deze te interpreteren.

In de Pastorie
Wij willen als team graag de kwaliteit van het leven van onze bewoners verhogen door er ‘Samen weer iets moois van te maken!’. Het werken vanuit een zeer bewoners- en vraaggerichte houding draagt daaraan bij. Willen weten wat iemands voor- en afkeuren, wensen en behoeften ècht zijn. Uitgaand van de individuele mogelijkheden en beperkingen willen we samen tot een aanbod op maat komen, waarbij de regievoering zo veel mogelijk bij de mensen zelf ligt. Dat is een uitdaging die lang niet altijd eenvoudig zal blijken te zijn. Daarom zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die allerlei handvatten bieden in de zoektocht naar dat aanbod op maat.

De activiteiten
Juist voor mensen die graag in contact staan met het buitengebeuren in onze prachtige tuin met onze kippen bieden wij activiteiten met een plattelandskarakter. In alle extra’s die we dagelijks mogelijk maken, kunnen ook wij al niet meer zonder onze vrijwilligers. Zij ondersteunen onze bewoners en geven bijzondere aandacht. Ze gaan met bewoners en deelnemers de tuin in, we zingen samen een liedje, lezen de krant of spelen een gezelschapsspel. Vrijwilligers maken meer mogelijk en brengen de buitenwereld binnen. Ze vertellen verhalen over thuis of dingen die in het nieuws zijn. Kortom, vrijwilligers maken vaak het verschil in het leven van onze bewoners. Zij spelen een bijzonder rol in ons leven bij 'de Pastorie'.

De vrijwilligers die wij zoeken
Om bij alle genoemde activiteiten aandacht en ondersteuning te bieden, zijn wij op zoek naar bijzondere vrijwilligers die de professionele begeleiders en zorgverleners aanvullen. Profiel van de vrijwilliger die wij zoeken:
- Een vanzelfsprekende vraaggerichte, respectvolle en geduldige houding vanuit een warm hart
- Ervaring en betrokkenheid bij de cliëntgroep en het voorgestane aanbod
- Bereidheid tot scholing/training en het open staan voor reacties van anderen
- De overtuiging er ‘Samen (weer) wat moois van te kunnen maken!’
- Regelmatige inzet van enkele uren willen en kunnen leveren

Na uw aanmelding
Nadat u zich heeft aangemeld, maakt u kennis met één van onze collega’s en vervolgens met de Stichting. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de meest voorkomende ziektebeelden en gedragsbijzonderheden. Tussentijds aantreden is uiteraard ook mogelijk. Dan maken we aparte afspraken over de voorbereiding.

Wat levert vrijwilligerswerk u op?
Bij de opbrengst van uw inzet kunt u denken aan de voldoening die het geeft wanneer u iemand daadwerkelijk weet te bereiken en te raken. Dit kan onverwacht mooie momenten opleveren van een brede glimlach tot een tevreden ontspannen zijn. Het verschil mogen maken in het leven van kwetsbare ouderen door hen te begeleiden bij activiteiten die zij zelfstandig nooit meer zouden kunnen maar heel graag zouden willen ondernemen.
Het onderdeel uitmaken van een uniek initiatief!! Een goed gevoel omdat u met ons net dat extra’s mogelijk heeft gemaakt.

Heeft u belangstelling?
U kunt reageren via de email onder het kopje 'Contact'.