Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Kosten

In onze Kleinschalige woonvoorziening bieden wij Wonen en Zorg aan als twee losse componenten.

Huur: (per ruime zit-/slaapkamer waarvan 8 van de 10 appartementen zijn uitgerust met privé badkamer).

Servicekosten:
voeding en dranken (incl. dagelijks 2 uitgebreide broodmaaltijden, vers gekookte maaltijden, warme en koude dranken, fruit, tussendoortjes e.d.) en service (incl. wasserij, nutsvoorzieningen, gemeentelijke belasting, administratie en coördinatie). Het tarief dat in rekening wordt gebracht, is samengesteld uit de verschillende niet WLZ gefinancierde delen van ons aanbod. Tezamen vormen deze kosten het maandbedrag dat wij onze inwonende cliënten (of desgewenst familieleden) doorberekenen. Afhankelijk van het inkomen kan men in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Zorg: vanuit een geldige CIZ-zorgindicatie wordt de zorginzet vergoed (www.ciz.nl) vanuit een Volledig Pakket Thuis. De benodigde indicatie gaat uit van dagelijkse begeleidings- en zorgbehoefte in zowel individueel als groepsverband en (on-)planbare zorgverlening. 

We begrijpen dat het niet eenvoudig is om helder te krijgen of u in aanmerking komt voor het wonen in de Pastorie. Daarom wordt desgevraagd ondersteuning bij het aanvragen van deze indicatie geboden.

De genoemde kosten worden vooraf transparant geoffreerd en zijn exclusief de persoonlijke ziektekostenpremie, reguliere eigen bijdrage zorg en verblijf.
Met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger zullen woon-zorgovereenkomsten worden opgesteld.

Als u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u het formulier invullen op onze site onder het kopje 'Contact'.