Kleinschalig Wonen Westwoud
Kleinschalig Wonen Westwoud

Kosten

In onze Kleinschalige woonvoorziening bieden wij Wonen en Zorg aan als twee losse componenten.

Huur: (per ruime zit-/slaapkamer met privé badkamer).
Servicekosten: voeding en dranken (incl. dagelijks 2 uitgebreide broodmaaltijden, vers gekookte maaltijden, warme en koude dranken, fruit, tussendoortjes e.d.) en service (incl. wasserij, nutsvoorzieningen, gemeentelijke belasting, administratie en coördinatie). Het tarief dat in rekening wordt gebracht, is samengesteld uit de verschillende niet WLZ gefinancierde delen van ons aanbod. Tezamen vormen deze kosten het maandbedrag dat wij onze inwonende cliënten (of desgewenst familieleden) doorberekenen. Afhankelijk van het inkomen kan men in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Zorg: wordt wel rechtstreeks bekostigd vanuit WLZ-indicaties. Vanuit een geldige CIZ-zorgindicatie wordt de zorg inzet vergoed (www.ciz.nl). De benodigde indicatie gaat uit van dagelijkse begeleiding (veelal ondersteunende begeleiding PG) in zowel individueel als groepsverband en (on-)planbare zorgverlening (Persoonlijke verzorging en Verpleging) voor meerdere uren per dag. Indien van toepassing extramurale Behandeling en Activerende Begeleiding waarop externe deskundigen ingeroepen zullen worden. Bij opname in een regulier verpleeg- of verzorgingshuis worden begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging geleverd via Zorg in Natura. Om in aanmerking te komen voor “Wonen en Zorg” in De Pastorie, moet ‘Zorg in Natura Indicatie V&V ZorgZwaartePakket 5, 6 en 7 met verblijf’ omgezet worden in een Persoons Gebonden Budget.
Ondersteuning bij het aanvragen van deze indicatie wordt desgevraagd door ons geboden.

De genoemde kosten worden vooraf transparant geoffreerd en zijn exclusief de persoonlijke ziektekostenpremie, reguliere eigen bijdrage 'zorg thuis' (zorg zonder verblijf) (www.hetcak.nl) en privé-uitgaven.

Met de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger zullen woon-zorgovereenkomsten worden opgesteld.

Als u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u het formulier invullen op onze site onder het kopje 'Contact'.